จัดจำหน่าย Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด และ Software ตามความต้องการของลูกค้า
Distribute all types of Hardware, peripherals, and Software according to customer requirements.
Server, Computer, Printer, Firewall, Switch etc. Software, such as Microsoft products, Antivirus, AutoCAD

ให้บริการเช่า Computer, Hardware, Software ต่างๆ ตามความต้องการลูกค้า เช่น
Rental Computer, Hardware, Software, according to customer needs, for example.

  • Computer Desktop, Notebook include Microsoft Windows, Microsoft Office
  • Laser Printer & IT Equipment
  • Portable 4G Wifi AIS, True, Dtac

ให้บริการดูแล ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทางด้าน IT ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง Software หรือ Hardware และมีบริการ Maintenance Service Helpdesk, Emergency Onsite Service มีบริการให้ลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น ทำสัญญาว่าจ้างรายปี, เรียกใช้บริการเป็นครั้งๆ ตามความต้องการลูกค้า
Provide consultation services for IT Solutions Whether the problem Software or Hardware and Service Maintenance Service Helpdesk, Emergency Onsite Service. It offers customers a variety of channels such as annual contract, call a time. According to customer needs

ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค ในองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ เช่น ระบบ LAN, Fiber Optic, Wireless LAN, Wirelass Point to Point ระหว่างอาคาร, ให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้ง ให้เช่าวงจร Internet Lease Line, วงจร Site to Site Lease line เป็นต้น
Consulting, design and installation of networks in the enterprise. Whether small or large systems, such as LAN, Fiber Optic, Wireless LAN, Wirelass Point to Point between buildings. Consulting, design and installation of leased circuits, Internet Lease Line, a Site to Site Lease line and so on.